Od izgovora do ubjeđenja

Izgovori nisu samo obične, beznačajne rečenice. Oni su ogledala naših ubjeđenja i prepreke na putu do ostvarenja naših želja i ciljeva. Oni su kreacija našeg unutrašnjeg kritičara koja radi protiv nas. Provlače se kroz naše ponašanje, naše navike, razmišljanja, izbore. Utiču na naše emocije i na naše mentalne i fizičke rezultate.

Lanac izgovora i ubjeđenja

U prvom tekstu o izgovorima na blogu sam ukratko objasnila odnos između izgovora i ubjeđenja na principu lančane reakcije.

Kako funkcioniše ta lančana reakcija:

 1. Kada se susretnemo sa nečim što bi željeli, što je za nas novo i van zone komfora, ali nas i uzbuđuje, u našem tijelu se aktivira dio mozga čija je funkcija da nas zaštiti od (ne)uspjeha.
 2. Taj alarm pobuđuje ubjeđenja kojih smo najčešće nesvjesni a tiču se toga da nismo dovoljno dobri, pametni, itd. Ta ubjeđenja aktiviraju misli poput: Neću uspjeti, ne mogu ja ovo… te misli aktiviraju osjećanja niže vrijednosti.
 3. U skladu sa tim osjećanjima mi se ponašamo na određeni način: ne preuzimamo ništa, prokrastiniramo, pravimo opravdanja – izgovore i sl.
 4. To ponašanje daje neke rezultate, koji naravno, nisu ono što bismo željeli. Zauzvrat, ti nepovoljni rezultati su gorivo koje ubjeđenja koriste za samopotvrdu, tj. da bi se održala.

Šta su ubjeđenja, a šta uvjerenja?

Uvjerenja/ubjeđenja su vjerovanja o sebi, drugima i o tome kakav je svijet, koja svi mi imamo i ona imaju odlučujući uticaj na kvalitet našeg života, kao i na osjećaj zadovoljstva i ostvarenosti u istom. Ona utiču na ponašanje zbog efekta samoispunjavajućeg proročanstva. Funkcionišu tako što podržavaju ili koče određeno ponašanje.

Namjerno pravim lingvističku razliku, kao lingvista i NLP-ovac, između uBjeđenja (korijen riječi je bjeda), kao negativnih vjerovanja o sebi, drugima i životu koja koče određena ponašanja i uVjerenja (korijen riječi je vjera), kao vjerovanja koja podržavaju određeno ponašanje.

3 glavna oblika

Uvjerenja/ubjeđenja se javljaju u tri glavna oblika:

 • ona o značenju nečega, npr: Život je borba; Nema uspjeha bez muke… ili Život je dar, treba uživati u njemu…
 • ona o tome šta je uzrok nečega na osnovu kojih stvaramo pravila kojih se pridržavamo u životu: Novac je izvor sveg zla – ja ne želim biti zao… Moraš biti dobra prema svima, da bi me voljeli... (shodno tome osoba nema lične granice i svoju vrijednost “mjeri” po tome koliko joj drugi kažu da je dobra;
 • ona o tome šta je bitno i najvažnije u životu na osnovu kojih formiramo naš sistem vrijednosti i kriterijuma, npr. Zdravlje je najbitnije, najbitnija je sigurnost ili nešto treće.

Zašto su uvjerenja i ubjeđenja toliko važna?

Postoji ogroman broj istraživanja na temu uvjerenja. Njihov uticaj na ponašanje ljudi je neosporiv. Na njima su zasnovane religije, društveni i politički sistemi, međuljudski odnosi. Ona se nalaze u srži svake ljudske akcije, izbora, djela. To je nešto u šta osoba potpuno, nepokolebljivo i neosporivo vjeruje, nešto što ona smatra apsolutnom istinom i ne preispituje. Mi cijeli svoj život usvajamo ubjeđenja i uvjerenja, iz nekoliko izvora: iz naše sredine, iz iskustva, na osnovu dokaza, primjera, zamišljanja.

Da bi se dogodilo da bilo kakve trajne i korjenite promjene, prvo mora doći do promjene na nivou uvjerenja/ubjeđenja. Kada se kaže da na duge staze ono što vjerujemo određuje našu sudbinu, to nije pretjerivanje već iznošenje činjenica kako u stvari funkcioniše sistem ubjeđenja/uvjerenja. Kada se promjeni ubjeđenje, sve se mjenja.

Zašto promjenu ne započinjemo direktno na ubjeđenjima?

Ako su ubjeđenja/uvjerenja glavna karika svega zašto promjenu ne počinjemo od njih? Zato što su ona toliko duboko ukorijenjena u nama da smo nesvjesni velike većine njih. Sjetite se da smo “istrenirani” da ih prihvatimo kao apsolutnu istinu i status quo koji se ne preispituje. Druga stvar, na njima smo zasnovali svjest o sebi, svoj identitet i to je veoma osjetljivo i bolno za mjenjati.

Sam naš mozak funkcioniše tako što konstantno traži dokaze koje održavaju naša ubjeđenja/uvjerenja, kako bi nas zaštitio. To radi kroz unutrašnjeg kritičara, traženje sličnosti, ali i pomoću filtera poput: brisanja, izvrtanja, generalizacija… Ona imaju jak mehanizam samoodržavanja (nešto slično Matrix-u) i nije ga lako, ali je veoma oslobođavajuće promjeniti. Svako uvjerenje ili ubjeđenje je izbor, a izbore je moguće mjenjati.

Zašto na promjeni počinjemo raditi preko izgovora?

Izgovori će nam dati ne toliko napadan uvid u naša uvjerenja i ubjeđenja. Izgovori, kao nama najočiglediji produkti naših ubjeđenja, nam odaju nesvjesna ubjeđenja koja imamo o sebi, drugima i svjetu oko nas.

Koji su glavni razlozi zašto da krenemo od izgovora, osim ovog iznad?

 • 🎯 najopštiji odgovor bi bio da ne bi sebi ponovo uvalili iste izgovore i odustali
 • 🎯 izgovori otkrivaju kako se samosabotiramo
 • 🎯 otkrivaju koja ubjeđenja i vjerovanja o sebi, svojim sposobnostima i ciljevima imamo
 • 🎯 izgovori su navika i to loša, a naviku je moguće promjeniti
 • 🎯 izgovori nisu toliko duboko usađeni i povezani sa našim identitetom
 • 🎯 očiglediji su od ubjeđenja, možemo ih lakše osvjestiti i prepoznati
 • 🎯 po dijagnostičkoj terminologiji – izgovori su simptom, a ubjeđenja su uzrok.

Za kraj

Kao što vidiš, uvjerenja/ubjeđenja su jako kompleksna tema jer na njima počiva sve ono što mi o sebi i svijetu oko nas mislimo. Njihov uticaj na naš život je neizmjerljiv i toliko dubok. Moguće ih je promjeniti, jer postoje mnogobrojni dokazi ljudi koji su uradili baš to. Nabrojimo samo Braći Rajt, Toni Robinsa, Martina L. Kinga, Novaka Đokovića. Nika Vujičića, i mnoge druge nama nepoznate heroje koji mjenjaju sebe i svijet oko sebe.

A ako je to mogla bar jedna osoba na svijetu, možeš i ti. Uz tu motivaciju, ostavljam i podršku kako da započneš svoju promjenu.

Škrinja resursa Lutajućeg psihologa
 1. Prijavi se na newsletter i preuzmi besplatnu radnu svesku Razbij svoje izgovore
 2. Pročitaj tekstove o izgovorima na blogu:
  1. Izgovori
  2. Izgovori o vremenu
  3. Izgovori o novcu
  4. Izgovori o (ne)znanju
 3. Prati postove na mom Instagramu o ovoj temi
 4. Zakaži individualne konsultacije sa mnom i dozvoli da ja budem tvoja podrška na putu ka trajnoj promjeni

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *