Politika privatnosti

Ovim dokumentom Politike privatnosti uređuju se načini na koji Kristina Sestak – Lutajući psiholog, koristi, održava i objavljuje informacije prikupljene od korisnika (u daljem tekstu, ’’Korisnik’’) sajta lutajucipsiholog.com ili odredišnih strana (Landing Pages) u našem vlasništvu (u daljem tekstu ’’Web sajt’’)

Koje informacije prikupljamo?

Lične informacije:
Lutajući psiholog, prikuplja lične, identitikacione podatke od Korisnika na različite načine, uključujući kontakt forme, newsletter polja za prijavu, kolačiće, a u vezi s uslugama, aktivnostima, resursima i funkcijama dostupnim na svm Web sajtu.
Korisnicima sajta se, ukoliko je to potrebno, mogu tražiti ime, prezime, email adresa, broj telefona. Korisnici mogu posetiti web sajt i anonimno. Lične podatke prikupljam samo i isključivo ako korisnik Web sajta da pristanak na to i dobrovoljno dostavi podatke.
Korisnici uvek mogu odbiti da pruže svoje lične podatke, s tim da u tom slučaju mogu biti uskraćeni za određene funkcionalnosti, mogućnost izvršavanja određenih aktivnosti i akcija na Web sajtu.

Informacije ne-ličnog porijekla:
Lutajući psiholog, zadržava pravo da prikuplja identifikacione podatke Korisnika koji su ne-ličnog porijekla, poput onih o pretraživaču, tipu računara i tehničkim informacijama o korišćenju sredstava za priključenje ovom sajtu, kao što su operativni sistem računara i Internet provajder.

Zašto se prikupljaju ovi podaci?
Lične podatke Korisnika sajta, Lutajući psiholog, prikuplja i koristi u svrhe poboljšanja svojih usluga. Lične informacije pomažu da efikasno i tačno odgovorimo na zahtjeve upućene svom korisničkom servisu.

Analize i unaprijeđenja Web sajta:
Prikupljeni podaci mogu biti iskorišćeni za shvatanje ponašanja Korisnika ili grupa Korisnika na Web sajtu ili unutar e-mail marketing sistema, analizu i unapređenje servisa, dizajna, funkcionalnosti.

Personalizacija iskustava:
Lične podatke možemo iskoristiti za personalizaciju sadržaja i ostalih korisničkih iskustava na ovom Web sajtu, kao što su predefinisane korisničke putanje, stranice sajta koje se mogu prikazivati samo povlašćenim korisnicima, funkcionalnosti sajta i poruke.

Pokretanje promocija/informisanje/istraživanje:
Lični podaci Korisnika koriste se da obavestimo korisnika o novom sadržaju na Web sajtu, nadogradnjama, istraživanjima, ali samo na taj način da ove promocije isporučujemo onim Korisnicima ovog Web sajta koji su prethodno dali pristanak da prime informacije o konkretnoj temi/grupi tema.

Periodične e-mail marketing kampanje:
Lične podatke Korisnika koristimo da periodično šaljemo obaveštenja, vijesti, edukativni materijal, kao i obaveštenja klijentima o promenama u vršenju usluga, važnim informacijama vezanim za izvršenje usluga ili održavanje, te izmjenama politika privatnosti. Svi Korisnici registrovani u naš e-mail marketing servis, registrovani su putem Newsletter registracionog polja, te dobijaju poruke samo onog sadržaja za koji su dali pristanak da bude dostavljan, prilikom registracije na naš Newsletter.


Djeljenje informacija:
Radi funkcionisanja svih servisa koji se nalaze u okviru pravnog lica, stvaranja poslovnih odnosa i održavanja pozitivnih korisničkih iskustavaLutajući psiholog, informacije djeli sa servisima navedenim u listi ispod. Svi ovi servisi su potpuno usklađeni sa GDPR regulativama i pružaju najviši nivo zaštite ličnih informacija Korisnika sajta.

  • Google gSuite
  • Lične informacije (ime, prezime, email adresa, broj telefona) se mogu naći u okviru našeg e-mail klijenta (gmail) i koriste se radi poslovne korespodencije.
  • MailerLite
  • MailerLite je servis koji koristimo za dostavljanje periodičnih e-mail marketing kampanja. U okviru ovog servisa se nalaze lični podaci: ime, prezime, IP i email adresa.
  • Lične informacije o korisnicima registrovanim na E-mail marketing servis
  • Lične informacije u se skladište u okviru MailerLite servisa sve dok Korisnik ne zatraži njihovo uklanjanje. U svakoj email poruci ovog tipa nalazi se link ka stranici ka usklađivanju podataka i zahtevu za uklanjanje naloga za liste.
  • Takođe, nakon tri mjeseca neaktivnosti korisnika, Lutajući psiholog, će upozoriti registrovanog pretplatnika na neaktivnost i, ukoliko se pretplatnik ne reaktivira u roku od 7 dana, potpuno će ukloniti sve njegove podatke iz sistema.


Lične informacije o posetiocima sajta koji nisu registrovani pretplatnici na E-mail marketing servis:
U ovu kategoriju spadaju posetioci sajta koji samo pretražuju sadržaj i oni korisnici koji su poslali upite putem kontakt forme a nisu registrovani pretplatnici na E-mail marketing servis ili korisnici usluga.
Lični podaci o Korisnicima web sajta koji su poslali upit, koristeći kontakt formu, čuvaju se do godinu dana po prijemu poruke, osim ukoliko se u međuvremenu ne zasnuje poslovni odnos.
Lični podaci Korisnika sajta (IP) koji samo pretražuju web sajt čuvaju se u skladu sa Deklaracijom o kolačićima.


Trenutkom ulaska na Web sajt, Korisniku sajta se predstavljaju uslovi upotrebe Web sajta i Deklaracija o kolačićima, u kojoj je pojedinačno navedena svrha upotrebe svakog kolačića i njegova ročnost. Korisniku je data mogućnost da sam upravlja kolačićima za koje želi da budu instalirani u njegov Browser (Softver koji koristi za surfovanje internetom i Web sajtom).

Kako štitimo informacije?
Lutajući psiholog, usvaja prikupljanje, skladištenje i obradu podataka kao i sigurnosne mjere zaštite od neovlašćenog pristupa, promena, objelodavnjivanja ili uništavanja ličnih informacija, korisničkog imena, lozinke, transakcionih informacija ili podataka koji se nalaze na našem Web sajtu.
Lutajući psiholog, koristi sigurnu SSL vezu za prenos ličnih podataka, sa 256-bitnom enkripcijom.
Sajt je usklađen sa GDPR regulativama i omogućava Korisnicima Web sajta pristup, pregled i uklanjanje ličnih podataka na zahtjev.
Gore navedeni servisi koji se koriste za poslovanje, a u kojima se lični podaci skladište, potpuno su usklađeni sa GDPR regulativama o zaštiti ličnih podataka i koriste PCI compliant servise sa najvećim stepenom zaštite.


Informisanje u slučaju curenja podataka:
U slučaju curenja podataka, Lutajući psiholog, obavestiće u roku od 24h sva lica čiji podaci se mogu naći ugroženim.


Prava korisnika Web sajta:
U skladu sa GDPR regulativama, sledeća prava su obezbeđena Korisniku Web sajta:
• Da bude detaljno upoznat sa podacima koji se pribavljaju, načinu pribavljanja i upravljanja podacima
• Da zatraži svoje lične podatke na uvid
• Da zatraži da njegovi lični podaci budu izbrisani iz baze podataka i zaboravljeni.
• Da se u svakom trenutku odjavi sa email liste na koju se prethodno prijavi putem Newsletter registracije

Promene u politikama privatnosti:
Luajući psiholog, zadržava diskreciono pravo da ažurira ove politike privatnosti u bilo koje vreme. U tom slučaju, Lutajući psiholog, će obavestiti sve korisnike web sajta da su politike izmjenjene i da je potreban novi pristanak za korišćenje sajta. Svakako, preporučujemo korisnicima sajta da ovaj dokument samostalno provere sa vremena na vreme i ostanu informisani o tome na koji način štitimo prikupljene lične podatke.


Prihvatanje uslova definisanih politikom privatnosti:
Korisnici sajta prihvataju uslove korišćenja u skladu sa ovim politikama privatnosti. Ukoliko se ne slažete sa ovim politikama, molimo Vas da ne koristite naš Web sajt.

Kontakt podaci:
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom politikom privatnosti, izmenema, dostavljanjem ili brisanjem vaših podataka, možete nas kontaktirati:
Kontakt email-om: info@lutajucipsiholog.com
Odgovorna osoba: Kristina Sestak