Kako da otkriješ svoje vrijednosti

Postoji 1000 i 1 tekst o tome šta su vrijednosti i zašto bi bilo dobro da znaš koje su tvoje. Ali, malo je konkretnih tekstova o tome KAKO da to i učiniš. Ako ukucaš na Google pretrazi Kako da otkriješ svoje vrijednosti prvih 10 strana nećeš naći nijedan tekst koji odgovara na to pitanje. Poslije 10 strane, nisam ni gledala, pravo da ti kažem.

Budući da sam ovo uvidjela kao nedostatak – osjećam ličnu i profesionalnu odgovornost da ti odgovorim na ovo i još 2 pitanja. Pa da počnemo…

Odakle vrijednosti dolaze?

4 glavna izvora ličnih vrijednosti

Kada pričamo o ličnim vrijednostima i želimo spoznati koje su naše, važno je da u vidu imamo odakle izviru (potiču) vrijednosti. Tako se u psihologiji prepoznaju 4 glavna izvora vrijednosti:

 • Indentitet – želja za izdvajanjem, jedinstvenošću, individualnošću i onom autentičnošću o kojoj svi na Instagramu trube. Na Maslovljevoj piramidi hijerarhije motiva, ovo je vrhovna potreba – potreba za samoostvarenjem. Daje nam prostor da otkrijemo, spoznamo i potvrdimo ono što jesmo.
 • Pripadnost – želja da budemo prihvaćeni koja je jedna od pokretačkih želja ljudskog roda i predstavlja jedan od najjačih motiva. Na Maslovljevoj piramidi, ovo je centralna potreba – na 3. mjestu i on je naziva potrebom za ljubavlju i pripadanjem. Daje nam osjećaj pripadnosti i ljubavi prema jednoj osobi ili grupi.
 • Moć – želja za kontolom, majstorstvom. ličnom snagom, nad izdvajanjem u odnosu na druge, ekspertizom u nekom polju. Ubraja se u društvene motive, ali ukoliko je ekološki i etičan prema sebi i drugima, možemo ga posmatrati kao dio potrebe za samoostvarenjem. Daje nam osjećaj nam da ono što radimo daje doprinos, ima svrhu i da smo efikasni.
 • Sigurnost – želja za zaštitom, sigurnošču, opstankom, obezbjeđenom ličnom egzistencijom. Ova potreba se nalazi pri dnu Maslovljeve piramide, odmah iznad fizioloških potreba. Posmatrano u terminima ličnog života i poslovanja, ona znači da ti i tvoji ljudi imate povjerenje i sigurnost u to što radiš i da od toga što radiš možeš obezbjediti egzistenciju.

Da li možeš imati različite vrijednosti za različite oblasti života?

Apsolutno da. Neke vrijednosti možeš “prenositi” iz jedne oblasti života u drugu. A nekada možeš imati drugačije vrijednosti kroz različite životne situacije/oblasti. U ovom slučaju je važno da obratiš pažnju na to da su tvoje vrijednosti, iako različite, komplementarne i da nadopunjuju jedna drugu, tj. nisu suprotne i u konfliktu.

Ukoliko su tvoje vrijednosti suprotne, doći će do konflikta na nivou vrijednosti i do osjećaja neusaglašenosti sa samim sobom i onim što radimo, želimo i mislimo. Jednostavno rečeno – u konfliktu si sa samom sobom.

Primjer komplementarnih vrijednosti: komunikacija, iskrenost, otvorenost, empatija, razumjevanje, podrška, povezanost, timski rad. S druge strane, suprotne vrijednosti su: samostalnost, individualnost u odnosu na timski rad; nadmoć u odnosu na povezanost i saradnju…

Otkrij svoje vrijednosti u 4 koraka

Teorija je baza, ali praksa i primjena su zidovi i krov kuće zvane lični razvoj.

Kristina Sestak

Pred tobom su praktične vježbe u 3 koraka koje ti mogu pomoći da započneš proces osvješćivanja svojih vrijednosti. Nema pogrešnih odgovora. Opusti se i iskreno odgovaraj, pusti da ti odgovori dođu intuitivno gdje je moguće. Pristupi otkrivanju svojih vrijednosti sa strpljenjem, otvorenošću, pažnjom i daj sebi vrijeme da proces odradi svoj tok. Nismo na trkama Formule 1.

Korak 1. Koje su tvoje vrijednosti?
 • Koje su najvažnije stvari u tvom životu?
 • Šta u tvom životu ima najviše smisla?
 • Šta voliš u svom životu?

Korak 2. Lista razloga zašto

Zašto ti je baš ovo važno?
Šta to tačno znači za tebe?

Korak 3. Podstakni intuiciju i svoje nesvjesno

U prilogu ispod naćićeš (nepotpunu) listu vrijednosti koju možeš iskoristiti da podstakne tvoju intuiciju i tvoje nesvjesno i pomogne ti da na racionalnom nivou prepoznaš neke od svojih vrijednosti. Listu nazivam nepotpunom jer vrijednosti formulišemo na bezbroj načina. Ako nema one koju ti smatraš vrijednom, važnom i svojom, slobodno je dopiši. Preuzmi liste i istraži svoje vrijednosti. Odaberi 10 njih za koje smatraš da te najbolje opisuju i da su nešto čemu težiš u svom životu.

Poveži korake

Važno je da povežemo prethodna 3 koraka i izvučemo zaključak iz ovih vježbi. To ćemo uraditi na sledeči način:

 • napravi tabelu sa 3 kolone i 11 redova
 • u prvoj koloni upiši one vrijednosti koje su se izdvojile u koracima 1 i 2;
 • u drugoj koloni napiši 10 vrijednosti koje si odabrao/la na listi;
 • Izdvoji 10 vrijednosti iz obe tabele koje rezonuju najviše sa tobom.

Okej je da se poklapaju ili ne vrijednosti iz 1 i 2 koraka sa onima koje zaokružiš na listi vrijednosti. Na kraju ovog koraka dobijaš listu sa 10 vrijednosti koje smatraš važnima. Ta lista je tvoja baza za dublji rad na osvješćivanju i življenju u skladu sa tvojim vrijednostima.

Testiraj vrijednosti i suzi fokus

Kako ne bi fokus raspršivala na više strana, pokušaj da suziš listu na nekih 5 vrijednosti ili da razdvojiš vrijednosti po tome u kojoj oblasti života su ti važne. To možeš uraditi tako što ćeš sebi postaviti sledeća pitanja:

 • Kako su ove vrijednosti na listi povezane? Da li jedna uključuje neku drugu?
 • Šta tačno misliš pod datom vrijednošću? Npr. ako je tvoja vrijednost sloboda – šta je za tebe sloboda?
 • Kako se ona ispoljava u tvom životu? Kako znaš da postupaš u skladu sa tom vrijednošću?
 • U kojoj oblasti života ti je ova vrijednost važna?
 • Kakav osjećaš imaš kada izgovoriš, čuješ, vidiš ovu vrijednost?
 • Da li bi mogla da zamisliš svoj život i svijet bez tih vrijednosti?
 • Kako tvoj život izgleda kada živiš u skladu sa ovim vrijednostima? Kako se osjećaš, šta radiš, sa kim, gdje, na koji način. koje rezulate imaš?

Vrijedno i važno je da znaš…

Vrijednosti su naš kompas, usmjerivač ka životu koji je istinski i dubinski u skladu sa nama. One čine stub našeg indentiteta i stoje iza svake odluke, uloge, izbora i akcije koji preduzimamo. Izvor su našeg zadovoljstva kada su ispunjene, ali i nezadovoljstva onda kada nisu.

Usklađenost sa vrijednostima nam donosi osjećaj mira, svrsishodnosti, ispunjenosti, uvjerenja da ono što jesmo i ono što radimo doprinosi i nama i drugima oko nas.

Baš zbog toga, njihovo otkrivanje i spoznaja su proces koji traje i zato je važno da sebi daš vremena, kao i svoju pažnju, posvećenost i istrajnost da otkriješ i počneš, svakog dana sve više živjeti u skladu sa svojim vrijednostima.

Ovaj put ne moraš proći sama – ako želiš mogu biti tvoja podrška u procesu otkrivanja vrijednosti kroz rad 1 na 1 i individualne konsultacije. Više o individualnim konsultacijama možeš pročitati na ovom linku, gdje možeš i zakazati svoj termin.

Za kraj, željela bih da te podsjetim:

Život je suviše dragocjen i kratak da bi živjela tuđe vrijednosti, a zanemarila svoje.

Kristina Sestak

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *