Kako poslije zašto?

Kada nađemo naše zašto, avantura nije gotova, već tek počinje. Sada moramo udahnuti život našem zašto. Da bi to učinili moramo napraviti korak iz središta Zlatnog kruga.

 

Sjećaš je da se zlatni krug sastoji iz 3 podjednako važna djela: ZAŠTO, KAKO i ŠTA.

Da sumiramo:

 • ZAŠTO – ideja, inspiracija, nešto u šta duboko vjerujemo da je naša svrha; razlog zašto radimo to što radimo,
 • KAKO – ono šta radimo kada smo u najboljem prirodnom stanju da oživimo naše zašto,
 • ŠTA – opipljiva manifestacija našeg zašto, ono što radimo, rezultati/profesija.

 

Kako oživljava zašto

 

Da bi oživjeli tu ideju sadržanu u našem zašto, moramo preduzeti određene aktivnosti, započeti razne procese, naći načine ostvarenja zašto i oblikovati strategije u skladu sa njim.

 

Uz sve ovo, moramo obratiti pažnju i na to da prilikom oživljavanja zašto ostvarujemo pozitivan uticaj i doprinos, kako sebi tako i drugima. Naše KAKO treba da sadrži sve navedeno.

 

Ni zašto ni kako nisu aspiracije, ono što bi željeli biti i raditi, već to kako se mi ponašamo, stvari koje radimo kada smo u najboljem prirodnom stanju, ili kako se to narodski kaže u elementu 😀

 

Važno je napomenuti da pojedinci i organizacije mogu definisati zašto na sličan način kao i ti, ali to KAKO oživiš tvoje zašto je ono što te čini jedinstvenim. Ta jednistvena kombinacija je poput otiska prsta.

 

 

KAKO PROCES

 

Tokom procesa otkrivanja zašto, otkrivamo više tema u pričama, od kojih smo izdvojili dvije /temu doprinosa i temu doprinosa/, a od preostalih tema formulišemo KAKO.

 

Uzmi listu tema koje ste partner i ti izdvojili, precrtaj one dvije koje si izabrao/la za zašto izjavu. Izanaliziraj da li se neke od tvojih tema preklapaju, ako da, imaš 2 opcije: da izabereš jednu ili drugu ili da ih kombinuješ u jednu novu temu. Npr. na listi imamo sledeće:

 

 • radost
 • optimizam
 • uvijek postoji način
 • povezivanje
 • odnos sigurnosti
 • štiti voljene
 • rješavanje problema

 

Vidimo da su teme slične i možemo ih kombinovati – npr. radost i optimizam gdje možemo izabrati optimizam kao širu od dvije teme; uvijek postoji način i rješavanje problema – možemo zadržati prvu temu jer u sebi sadrži drugu; odnos sigurnosti i štiti voljene možemo pretvoriti u da činim da se drugi osjećaju sigurno.

 

Igraj se sa riječima i izaberi one koje najviše rezonuju sa tobom. Pored toga, Sinek, Mid i Doker naglašavaju da je optimalan broj tema u ovom slučaju maksimum pet.

 

Formulacija KAKO izjava

 

Jedna bitna distinkcija jeste da je KAKO akcija, aktivnost i ona je u obliku glagola, a ne pridjeva kao npr. optimističan.

 

Ukoliko su teme formulisane kao osobine (npr. iskrenost) ili pridjevi (optimističan) moramo ih “prevesti” u formu glagola ili radnje. Neki od načina na koji bi mogli preformulisati optimističan su:

 

 • pronaći u svemu nešto pozitivno;
 • gledati unaprijed, a ne unazad;
 • u svemu pronaći nešto dobro.

 

Kod formulisanja KAKO izjave bitno je imati sljedeće u vidu:

 

 • Važno je da formulaciju tema podesiš tako da poziva na akciju,
 • da te upućuje na konkretne svakodnevne radnje koje trebaš preduzeti da bi oživjelo tvoje zašto,
 • da koristiš riječi koje ti odgovaraju i koje te podsjećaju na priče koje su iza tih tema – tako stvaraš emotivnu konekciju koja je dodatni motiv da KAKO sprovedeš u djelo
 • da ne koristiš negacije jer naš mozak bolje reaguje na potvrdne izjave.

 

Ukoliko želiš da još više ojačaš vezu sa KAKO izjavama, daj im kontekst tako što ćeš napisati kratak opis o svakoj od njih i koji predlaže kako te radnje izgledaju u praksi. Autori naglašavaju da što je taj opis jednostavniji to se on lakše sprovodi u djelo.

 

Ispod dajem par primjera kako to uraditi:

 • pronaći u svemu nešto pozitivno – kada se stvari kreću u pogrešnom smjeru, gledaj šta se kreće u pravom;
 • njeguj zahvalnost – nađi zahvalnost u svakom danu i iskustvu i slobodno je izrazi;
 • nauči nešto od svakoga – budi otvoren/a za tuđe ideje i tačke gledišta; svi nas mogu nečemu naučiti;
 • povezati se sa ljudima na značajan način – učiniti da odnosi budu lični i da ljudi znaju da ti je stalo do njih.

 

Prednosti formulisanja KAKO

 

Kako su naši kvaliteti, ponašanja koja su nam u prirodi, način na koji reagujemo. Ako jasno kako, onda ono može funkcionisati kao filter jer nam daje “recept” kako da stvorimo sredinu u kojoj smo najbolja verzija sebe, gdje smo najefikasniji i najviše doprinosimo.

 

Nije uvijek izvodljivo u potpunosti, ali nam poznavanje kako i zašto može uveliko olakšati pronalaženje i hvatanje prilika gdje možemo biti najbolja verzija sebe.

 

Summa summarum

Photo by Jordan Madrid on Unsplash

Sinekova teorija je zasnovana na onim kvalitetima, osobinama i iskustvima koja već imamo u sebi, na onom što mi istinski jesmo a ne na onom što bi željeli da budemo.

 

Smatram da može imati veliki benefit za razne organizacije, bilo da je u pitanju biznis ili nešto drugo, kao i za pojedinca koji gradi svoju karijeru.

 

Budimo realni, svi mi prolazimo kroz izazove nebitno u kom smo životnom dobu ili u kakvoj smo situaciji, i to zna biti veoma stresno i opterećujuće za svakog.

 

U takvim momentima često se javljaju osjećanja anksioznosti, izgubljenosti, preplavljenosti, beznadežnost i čini nam se da nema rješenja i da je sve protiv nas.

 

Naročito u slučajevima kada ne radimo posao kojim bi željeli da se bavimo tokom života, već radimo šta možemo da bi preživjeli.

 

Prednosti poznavanja ZAŠTO i KAKO

 

U ovakvim situacijama, jasno postavljeno ZAŠTO, a i KAKO, mogu imati ulogu kompasa. Njih možemo iskoristiti kao navigacione alate koji će omogućiti da se lakše i brže vratimo na pravi put i fokusiramo se na ono zašto smo i počeli raditi to što radimo.

 

Sagledaćemo lakše pozitivne strane u svakoj situaciji i izvući lekcije koje će nam koristiti u daljem razvoju, brže se prilagođavati.

 

Bitno je da znamo koji nam je krajnji cilj – naše ZAŠTO, i da iskoristimo sve što nam se pruža da stignemo do tog cilja, a i da stvorimo prilike koje će nas odvesti ka tom cilju.

 

Zaključak

 

Možda ti prolazak kroz ovaj proces neće donijeti čuda, ali će ti pomoći da bolje razumiješ zašto radiš neke stvari, zašto su ti bitni određeni detalji, zašto donosiš neke odluke – na neki način poslužiće ti kao filter u donošenju odluka u svim aspektima života.

 

Kako god da pogledamo, od Sineka možemo naučiti veoma mnogo, primjeniti ono što rezonuje sa nama i poboljšati razumjevanje postupaka drugih.

 

Preporuke:

The Executive summary: The Golden Circle

Počni, samo počni

Početak zašto avanture

Zašto avantura – vol. 2