• komunikacija,  lični razvoj,  organizacija,  psihologija

    Rituali – moćne sitnice

    Kako ti zamišljaš svoj dan za uživanje, opuštanje i “punjenje baterija” za nove pobjede? Gdje se nalaziš? Kako ga počinješ? Kako ga provodiš? Sam(a) ili sa nekim? Šta je ono što mu daje onu pravu, magičnu notu uživanja – neki posebni zvukovi, mirisi, ukusi ili stvari? Kako se osjećaš dok živiš svoj magičan dan? Šta čuješ, šta vidiš, šta govoriš? 💡 Prije daljeg čitanja – odgovori sebi na pitanja iznad i pokušaj ih vizualizovati najbolje što možeš 😊🙏 Pretpostavljam da i tvoj magičan dan u sebi sadrži bar jedan, tebi važan i voljen, ritual. Znam šta ćeš pomisliti – nije to nikakav ritual, to je samo nešto što me opušta…