• personal development

    Inspiracija vs motivacija

    Htjela sam pisati o onom što me je inspirisalo da se više posvetim radu na sebi. Jedna od prvih stvari koje sam shvatila tokom intezivnijeg rada na sebi, jeste da ono što me inspiriše nije isto kao ono što me motiviše. Sitna, ali bitna razlika U naučnoj literaturi, motivacija je mnogo više zastupljena, o njoj se mnogo češće piše i istražuje. A u svakodnevnom životu ova dva termina se često koriste kao sinonimi, pa je normalno da postoje zablude. Na stranu pomenuto, u njihovoj osnovi postoji bitna razlika. Ako posmatramo filoško značenje, inspiracija predstavlja stanje pojačane intelektualne, stvaralačke, umjetničke aktivnosti duha, nadahnuće (obično umjetničko), stvaralačka zamisao. Takođe, navodi se da…