• uvjerenja

    Nada – kao početak i kraj

    Gdje ima života, ima i nade. J. R. R. Tolkin Jedna od najpoznatijih priča grčke mitologije je ona o Pandorinoj kutiji. To je priča o iskušenju, radoznalosti i posljedicama koje naša djela mogu imati. I na kraju, to je priča o nadi. Kroz našu kolektivnu svijest naučili smo da nam na kraju uvijek ostaje nada. Nadu posmatramo kao svijetlo na kraju tunela, zoru poslije najduže noći, i kao milion drugih metafora koje se koriste da bi se ta riječ od 4 slova opisala. Nada je ono čemu se okrećemo kada mislimo da više nemamo kome/čemu. Kako definisati nadu? U psihologiji, nada se definiše kao sposobnost stvaranja puteva/načina za postizanje tih…