• lični razvoj,  psihologija

    Izazovi sebe da upoznaš sebe

    Sve negativno – pritisak, izazovi – sve to je prilika za mene da se uzdignem. Kobe Bryant Nastavljamo u duhu teme iz proteklih članaka – kako upoznati sebe. Znaš već da to nije jednostavan proces – ali to ne podrazumjeva da su i svi koraci koje možeš preduzeti u tom procesu, komplikovani. U prvom članku na ovu temu nabrojala sam 10ak alata koje sam ja koristila, a u drugom pričala sam ti o 7-dnevnom time tracking-u. Možda je najbolje da proces upoznavanja sebe posmatramo kao sumu više malih koraka, koji traju (ili se ponavljaju) tokom vremena. Pa hajde da pričamo o nekom od tih malih koraka do velikih otkrića. Male…